Op D.V. 4 jan. a.s. ontmoeten wij elkaar weer. Dhr. Piet School verzorgt de inleiding over 1 Sam.16. Dat is uit ons blad van april jl.