Op 26 jan. a.s. hopen wij elkaar weer te ontmoeten. O.l.v. oud. A.D. Mourik bespreken wij 2 Kor.1:12-22. U vindt de schets in het nummer van mei/juni van de “Herv. Vaan”.