Op D.V. 31 maart a.s. is het alweer onze laatste verenigingsavond. Dhr. Johan Borsje houdt dan de inleiding over Ezechiël 9. In ons blad van dec. 2013 vindt u deze Bijbelstudie terug.