Op 10 maart a.s. hopen wij elkaar weer te ontmoeten. Wij bespreken Ezechiël 8. Dhr. C. van Wijk leidt dat voor ons in.