Op D.V. 11 nov. a.s. (dit keer om 20.15 uur i.v.m. de stemmingsvergadering) komen wij weer bijeen. Diaken J.W. van de Graaf bespreekt met ons Joh.8:21-29. U vindt de bijbehorende stof in de “Herv. Vaan” van j.l. april.