Op D.V. 19 dec. a.s. houden wij om 20.00 uur (met een ”inloop” vanaf 19.45 uur) ons gezamenlijke kerstfeest. Wij hopen, dat u daar allemaal bij vertegenwoordigd zult zijn! De collecte is bestemd voor de “Voor elkaar” vakantieweken van de Herv. Vrouwenbond.