Ga naar de inhoud

Maatregelen

Tijdens een ingelaste kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad nagedacht over de verscherpte maatregelen. Dit is een worsteling. Enerzijds is er het verlangen om samen te komen, anderzijds moeten we ook voorzichtig zijn. De volgende activiteiten komen voorlopig te vervallen: de mannen- en vrouwenvereniging, Bijbelkring, belijdeniscatechisatie, echo vrouwenkring, JV, reguliere huisbezoeken en catechisatie gr. 3. Voor bepaalde activiteiten voor de jeugd bekijken we of het ook digitaal kan.