18.30 uur kerstfeestviering van de zondagsschool.
Collecte: Met het kerstfeest van de zondagsschool wordt er van u een gave gevraagd voor het eigen zondagsschoolwerk.
Oppas: Tijdens het kerstfeest van de zondagsschool zorgen Marije den Besten en Anne Verwoert voor de kinderen.