Ga naar de inhoud

Licht voor Dordt

Licht voor Dordt heeft op de parkeerplaats voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht in een witte tent van 6×3 meter een mobiel stiltecentrum geopend voor bezoekers, patiënten en personeel. In deze tijd van coronacrisis leven veel mensen in onzekerheid. Bezoekers kunnen hun naasten niet of nauwelijks bezoeken. Daarnaast is het stiltecentrum in het ASZ vanwege de coronamaatregelen beperkt toegankelijk. Het ASZ ziet de behoefte van mensen om toch ergens hun gevoelens te overdenken en/of te delen. Het mobiele stiltecentrum biedt een plek waar mensen hun verhaal kunnen vertellen, samen bidden, in een ‘gedachtenboek’ of op een ‘gebedsmuur’ iets op kunnen schrijven en waar ook het branden van een lichtje mogelijk wordt gemaakt. Verder staan er voor de bezoekers, patiënten en het zorgpersoneel gratis rode en witte rozen om mee te nemen. Het initiatief wordt van harte ondersteund vanuit het ASZ. Het Stiltecentrum voor het ASZ – dat inmiddels alweer meer dan 4 weken geopend is – wordt bijzonder gewaardeerd door bezoekers, patiënten en personeel. Mensen reageren verrast, bemoedigd en emotioneel op de bloemengroet die wij meegeven. We mogen ‘er zijn’ voor de ander namens Hem Die ‘er is’ voor ons. Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Dordrecht en nog enkele andere organisaties. Wilt u ook andere mensen bemoedigen? We zoeken nog meer vrijwilligers. Het zijn blokjes van twee uur en u kunt uzelf inplannen. Opgeven bij Erik-Jan Aantjes.