Het is ons als gemeente en predikant een eer, dat er een student van de PTHU bij ons graag een deel van zijn praktische opleiding wil doen. Wij heten hem heel hartelijk welkom en bidden voor hem om Gods zegen. In het verdere van dit bericht stelt hij zichzelf aan u voor: “In het kader van de studie theologie hoop ik in de maanden februari t/m juni enkele werkzaamheden in uw gemeente te verrichten. Het gaat daarbij voornamelijk om pastoraal bezoekwerk. Ook hoop ik een keer voor te gaan in de zondagse eredienst. Iets over mijzelf: ik ben 44 jaar en woon met vrouw en vijf kinderen in Arkel. We zijn lid van de Hervormde gemeente van Nieuwland. Dit is het vijfde jaar van de studie, die D.V. nog tweeënhalf jaar duurt. Ik ben ds. Jongkind dankbaar dat hij desgevraagd bereid was mij in deze leerperiode te begeleiden en iets van zijn ervaringen in het werk wil delen en zie er naar uit om samen met u de Heere te ontmoeten in Zijn Woord. Met een hartelijke groet, Dirk Burggraaf”.