De kerk waar ik gedoopt ben, krijgt op D.V. 5 okt. a.s. in de persoon van kandidaat M.W. Westerink weer een eigen predikant. Dat doet me veel genoegen. Wij wensen de jonge dominee veel moed en trouw en standvastigheid toe, maar ook veel blijdschap in het altijd toch nog mooiste beroep dat iemand uitoefenen kan. Maar het is soms ook een wat eenzaam beroep. Wij bidden, dat voor de jonge collega zijn dienst een lichte last en een lieve lust is. God spaart Zijn knechten niet; maar toch houdt Hij ze de handen boven het hoofd. Collega, wees welkom in onze werkgemeenschap!