Het is een goede traditie geworden inmiddels, dat de vrouwenvereniging in januari een koffiemorgen organiseert. Op D.V. 18 jan. a.s. vindt dit gebeuren weer plaats. Het onderwerp en de spreekster lijken mij bijzonder goed gekozen. Het onderwerp is: “Wat verwacht(te) je van het leven?” en de spreekster is mevr. drs. A.B.F. Hoek-van Kooten. Om 9.15 uur staat de koffie klaar en om 9.30 uur hopen we dan te beginnen. Wij nodigen u allen (u bent eventueel ook van buiten onze gemeente welkom) voor onze koffiemorgen heel hartelijk uit!