Op D.V. 7 jan. a.s. belegt de vrouwenvereniging een koffiemorgen. Die is bedoeld voor alle vrouwen in de gemeente. De “Stichting de ondergrondse kerk” verzorgt de presentatie. Wij beginnen om 9.15 uur. In de “Wegwijzer” is dat. Er wordt een collecte gehouden voor de SDOK. Wij nodigen onze vrouwen heel hartelijk uit!