Op D.V. 8 jan. a.s. hopen wij daarvoor na de morgendienst weer in de “Wegwijzer” samen te zijn.