Van harte nodigen wij onze (al wat) oudere gemeenteleden uit voor de kerstmiddag van D.V. woensdag 19 dec. a.s. Deze middag sluiten wij met een gezamenlijke broodmaaltijd af. De bijeenkomst begint om 15.00 uur en eindigt om ong. 19.00 uur. Als u nog wat te vragen hebt, kunt u dat bij uw “wijkdame” doen of bij diaken J.W. van de Graaf.