Op D.V. maandag 19 dec. a.s. vindt de gezamenlijke kerstfeestviering van de mannen- en de vrouwenvereniging en de bijbelkring plaats. Wij nodigen alle betrokkenen hiervoor hartelijk uit. Om 19.45 uur is er al een kopje koffie. Om 20.00 uur beginnen we en zetten we de kerkradio aan.