Ga naar de inhoud

Kerstfeest zondagsschool

We mogen terugzien op een mooi kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool. Ze hebben allemaal uitstekend hun best gedaan. We wensen Martijn en Yoram Gods zegen toe in het verdere van hun leven. We hopen dat ze goede herinneringen mogen hebben aan de zondagsschool. De opbrengst van de collecte tijdens het kerstfeest is €205,85. Dit geld is bedoeld voor ons sponsorkind Hannah in de Filipijnen, die wij via Woord en Daad ondersteunen. Hartelijk dank voor dit mooie bedrag en uw aanwezigheid.