Op D.V. maandag 1 september en op dinsdag 2 september vindt de jaarlijkse schoonmaak weer plaats van de kerk. Komt u helpen? Op maandag worden de mannen verwacht en op dinsdag de vrouwen. Ook als je een gedeelte van de dag er voor vrij kunt maken, is uw hulp van harte welkom. We beginnen vanaf 8.15. Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters.