De velen die daar in liefde een bijdrage aan hebben geleverd, zeggen wij daarvoor hartelijk dank!