Afgelopen weken is een aanvang gemaakt met de bouw van de consistorie. Wij willen de vrijwilligers bedanken die meegeholpen hebben met verhuizen, inrichten, slopen en het grondwerk. Er is een hoop werk verricht en de bouwwerkzaamheden lopen voorspoedig. De palen zijn aangebracht en de fundering en vloer zijn gestort. Komende weken is het bouwvakvakantie en ligt de bouw stil. Na de bouwvak zal gestart worden met het timmer- en metselwerk. Met betrekking tot de nieuwbouwplannen voor de pastorie hebben wij voldoende steun en vertrouwen als kerkenraad om de plannen, zoals we die u hebben voorgesteld, door te zetten. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw steun en bijdrage.