Voor de komende kerkenraadsvergadering (D.V.12 mei a.s.) vragen wij weer om uw biddend medeleven.