Op D.V. 10 febr. vergadert de kerkenraad weer. Wij vragen u vriendelijk om hierin biddend mee te willen leven.