Dat is op D.V. 16 mei a.s. Wij vragen er uw voorbede voor.