Op D.V. 8 nov. a.s. vergadert de kerkenraad weer. Wij vragen u daar in uw voorbeden aan te denken.