De kerkenraad hoopt op 31 mei weer bijeen te komen. Wij vragen daar uw voorbede voor.