Op D.V. 11 april vergadert de kerkenraad. Zoals steeds vragen wij hiervoor om uw gebed.