Deze vindt plaats op D.V. 14 dec. a.s. Wij vragen hier uw voorbede voor.