Op D.V. 30 maart vergadert de kerkenraad. Wij vragen daar uw voorbede voor.