Deze valt op D.V. 14 sept. a.s. Wij vragen hier uw voorbede voor.