Wij vragen uw voorbede voor de vergadering van D.V. 4 juli a.s.