De kerkenraad vergadert op D.V. 3 dec. a.s. u zult dat naar wij hopen tot een punt van uw voorbeden maken!