Wij vragen u om uw voorbede voor onze vergadering van D.V. 21 mei a.s.