Op D.V. 22 jan. a.s. vergadert de kerkenraad. Met het oog op uw persoonlijke voorbeden is het dat u dit bekend wordt gemaakt.