Wij vergaderen op D.V. 10 sept. a.s. Wij vragen u of u in uw gebed hieraan wil denken.