Op D.V. 11 sept. a.s. vergadert de kerkenraad weer. Wij vragen daar uw voorbede voor.