Op D.V. 21 maart a.s. vergadert de kerkenraad. Wij vragen hier weer uw voorbede voor.