Op D.V. 22 maart vergadert de kerkenraad weer. Wij hopen, dat u ons in uw gebeden gedenkt.