Op D.V. 22 jan. a.s. vergadert de kerkenraad weer. Wij bevelen deze vergadering heel hartelijk in uw voorbede aan.