Wij vragen u om uw voorbede voor onze vergadering van D.V. 27 nov. a.s. Het is mooi, als u in deze dingen meeleeft.