Wij vragen u beleefd om uw voorbede voor onze vergadering van D.V. 17 jan. a.s.