Op D.V. 8 febr. vergadert de kerkenraad weer. Wij vragen daar uw voorbede voor.