Wij vergaderen op D.V. 26 maart a.s. Wij vragen u om voor ons voorbede te doen.