De kerkenraadsvergadering van D.V. 5 maart a.s. bevelen wij heel hartelijk in uw voorbede aan.