Wij delen u mede, dat dhr. en mevr. J.J. van Dijk- de Gier en hun nog thuis wonende kinderen naar de Geref. Gemeente in H`veld-Giessendam zijn overgegaan.