Bob Zwart heeft ten overstaan van de kerkenraad op 11 sept. jl. “Ja” gezegd op de derde belijdenisvraag. God bevestige zijn wens om in ons midden, samen met zijn vrouw, Hem te mogen zoeken en aanbidden.