Vriendelijk vraag ik u om de kopij voor de “Kerkbode” van D.V. 24 juli a.s. uiterlijk vóór morgenavond (18-7) aan onze scriba door te willen geven.