Ga naar de inhoud

Jubileum: Theo en Jonette Korevaar

Op D.V. 9 juli zijn Theo en Jonette Korevaar 25 jaar in het huwelijk verbonden. Een gedenkwaardige dag van omzien en vooruitzien. We zijn met dit echtpaar de Heere dankbaar voor deze mijlpaal van liefde en trouw. Genade van God zichtbaar en voelbaar in hun leven. Ook in het gemeenteleven nemen zij een actieve plaats in, omdat zij op allerlei terreinen van het gemeentewerk hun gaven en talenten inzetten. In onze gelukwens denken we ook aan hun kinderen Jurian, Bernhard, Joanne en Nienke. De dichter van Ps. 146 zegt: ‘Welgelukzalig is hij, die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de Heere, zijn God is’. Wat is het goed om dat samen als gezin te mogen belijden. Wij bevelen Theo en Jonette samen met hun kinderen aan in de hoede van de Heere, die een toevlucht is van geslacht tot geslacht. Namens de gemeente van Brandwijk Gods zegen toegebeden!