Ga naar de inhoud

Jubileum: dhr en mevr. Tinus en Marja Spruijtenburg

Op 17 oktober 1975 traden Tinus Spruijtenburg en Marja Boot in het huwelijk. Komende zaterdag is daarom een vreugdevolle en gedenkwaardige dag. Tinus en Marja mogen dan hun 45-jarig huwelijksjubileum vieren. In dankbaarheid mogen zij terugkijken omdat de Heere hen door alles heen gedragen heeft. Samen met John, Petra en de twee kleinkinderen mogen zij dit heugelijke feit gedenken. Samen zoveel jaren ontvangen van Gods goedheid en trouw. Van harte willen wij u hiermee feliciteren. De Heere zij voor Zijn ontelbare zegeningen gedankt en geloofd. Wat heeft de Heere het goed met ons voor. Zoveel genadetijd gekregen. De gemeente wenst u een rijke zegen vanuit Gods Woord toe en de vrede van Christus voor u en uw (klein)kinderen.
‘Wat de toekomst houdt verborgen,
Ligt onwetend in de tijd.
Zeker is dat God zal zorgen,
En dat Hij jullie leven leidt’.