Ga naar de inhoud

Jubileum: dhr. en mevr. Theo en Corrie Koorevaar

Op 10 dec. mochten Theo en Corrie Koorevaar de dag gedenken dat ze 45 jaar getrouwd waren. De Heere riep hen tot het huwelijk en verbond hen met liefde en trouw. Dat God getrouw is, hebben zij mogen ervaren in hun huwelijk. Een groot verlies en een wankele gezondheid kwamen op hun pad. Wie kan dan staande blijven? Toch konden zij elkaar in die momenten tot steun zijn. Maar bovenal hield God hen staande. Hij droeg hen ook door het dal heen. Zo mogen zij samen met hun kinderen en kleinkinderen in vertrouwen en dankbaarheid gedenken, maar ook vooruit kijken. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.