Ga naar de inhoud

Jubileum: dhr. en mevr. Piet en Els Aanen

Op woensdag 30 december hopen Piet en Els Aanen te gedenken dat zij 55 jaar met elkaar in het huwelijk zijn verbonden. Met hen brengen wij de Heere God de dank voor zoveel jaren samen, jaren van zegen, van lief en leed, van vreugde maar ook van zorg. Wij bidden dat zij in dankbare verwondering, samen met hun kinderen en kleinkinderen, dit prachtige jubileum mogen gedenken. Een groot voorrecht. Wij feliciteren Piet en Els van harte en wensen hen Gods rijke zegen toe voor de dagen die nog volgen. ‘Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, zoals wij op U hopen’ (Ps. 33: 22).